Create your own Free Website! 1500 Templates, Galleries, Widgets, File Manager, Website Submission and much more!
Oferte Paste

Oferte Paste: Aceeaşi organizaţie, în anul 2000, cu ocazia Conferinţei de la Hanovra adoptă un alt document important pentru viitorul Europei, „Principiile directoare pentru dezvoltarea spaţială durabilă”. Documentul prezintă şase capitole, care se referă la: - rolul principiilor directoare la aplicarea strategiei de coeziune socială a Consiliului Europei; - aspectele care apar ca provocări şi perspective ale amenajării teritoriului la nivelul continentului nostru; - importanţa sectorului privat în amenajarea teritoriului; - principiile amenajării durabile a Europei; - măsuri privind amenajarea unor zone caracteristice ale continentului; - întărirea cooperării statelor membre şi implicarea regiunilor, municipalităţilor, populaţiei pentru realizarea dezvoltării durabile.

Cazare Paste: Acest document are ca obiectiv identificarea măsurilor de amenajare a teritoriului prin a căror implementare populaţia să atingă un standard de viaţă corespunzător, necesar consolidării structurilor democratice la nivel regional şi comunitar în Europa. Un loc aparte reprezintă măsurile detailate de amenajare pentru peisajele culturale europene, zonele urbane, zonele rurale, zonele montane, regiunile de coastă şi insulare, bazinele fluviale şi văile aluvionare, zonele de reconversie, regiunile de frontieră, Eurocoridoarele.Pe lângă aceste principii directoare mai există un document care se referă la spaţiul Uniunii Europene şi perspectiva extinderii sale, denumit Schema de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (SDEC). Având o extindere spaţială mai redusă, a fost adoptat de către Consiliul Informal al Miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului, în mai 1999, la Potsdam şi este structurat pe două părţi, adică:

Oferta Paste- Partea A – Pentru o dezvoltare echilibrată şi durabilă a teritoriului Uniunii Europene: contribuţia politicii de dezvoltare spaţială, o nouă dimensiune a politicii europene. - Partea B – Teritoriul Uniunii: tendinţe, perspective, provocări. - Se reţine că SDEC este „un document care nu impune constrângeri de natură juridică, constituind un cadru politic pentru îmbunătăţirea cooperării între politicile sectoriale comunitare cu impact semnificativ asupra teritoriului, precum şi între statele membre, regiunile şi oraşele acestora”3. În cele două părţi ale sale, temele prezentate au în vedere: - studierea spaţială a dezvoltării la scară europeană; - influenţa politicilor comunitare asupra teritoriului Uniunii Europene; - obiectivele politice; - realizarea cooperării la nivel comunitar, transnaţional şi transfrontalier; - provocările datorate procesului de extindere al U.E.; - caracteristicile şi tendinţele dezvoltării spaţiale în U.E.; - analizarea programelor pentru amenajarea integrată a teritoriului.

Paste la munte: Pentru realizarea acestora se derulează deja programe de cooperare pentru noile state membre şi cele candidate, cum sunt cele pentru Ţările Baltice, spre exemplu „VASAB 2010 Plus” şi cele pentru ţări din Europa Centrală, Sud- Estică, zona Adriaticii şi Dunării (spaţiul CADSES), VISION PLANET. Pe lângă aceste programe s-au constituit şi patru fonduri principale care să ajute la atingerea obiectivelor comune economice şi sociale la nivel european, ele fiind: - Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDER; - Fondul Social European – FSE; - Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă – FEOGA; - Instrument Financiar de Orientare pentru Pescuit – IFOP.

Oferte pasteLa eliminarea disparităţilor dintre regiunile Europei îşi aduc contribuţia şi organizaţiile interegionale cunoscute ca şi comunităţi de lucru sau euroregiuni. Acestea se datorează unor iniţiative de cooperare transfrontalieră, de exemplu: - Euroregiunea din Gronau, fosta RFG, care cuprinde o sută de comune olandeze şi germane; - Euroregiunea Carpaţi, care se întinde între graniţele a cinci state: Polonia, Slovacia, Ungaria, România, (judeţe Bihor, Sălaj, Satu- Mare, Maramureş, Botoşani) şi Ucraina; - Euroregiunea Dunăre – Criş – Mureş – Tisa (DKMT) care reuneşte Regiunea de Dezvoltare Vest din România , regiunile Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad, Jasz-Nagykun din Ungaria şi regiunea Voivodina din Serbia şi Muntenegru.

Cazare Paste: Acordurile care stau la baza acestor organisme prezintă structuri şi caracteristici similare. Se disting cinci domenii principale de lucru şi anume: - economia şi locurile de muncă; - transporturile, turismul şi telecomunicaţiile; - cultura şi educaţia; - sănătatea şi problemele sociale; - amenajarea teritoriului şi mediului înconjurător. Toate acestea definesc poziţia pe care o are Consiliul Europei şi U.E. referitor la dezvoltarea spaţială durabilă, inclusiv a turismului. Practic, există un cadru favorabil integrării europene a turismului românesc.

Oferta Paste: Procesul integrării turistice europene este complex şi de o anumită durată. El depinde de o serie de factori care-i determină direcţiile şi intensitatea manifestării. Intensitatea acţiunii de integrare a turismului este dominată de: - evoluţia economică; - structura demografică; - timpul liber disponibil; - relaţiile politice internaţionale; - evoluţia mijloacelor de transport; - evoluţia unităţilor de cazare; - tehnologia de comunicaţie; - dezvoltarea activităţilor concurente de loisir.


More results: Oferte paste Maramures Oferte paste Valea Prahovei Oferte Cazare Paste La munte Oferte paste 2013